Informatie

Organisatie

Het Zaanlands Lyceum heeft ongeveer 1200 leerlingen en 140 medewerkers.  De directie bestaat uit de rector en de conrector. De schoolleiding bestaat uit de directie en drie afdelingsleiders voor de afdelingen onderbouw, havo en vwo. De coördinator van het gymnasium verzorgt in samenwerking met de schoolleiding het beleid op het gymnasium. 

Michiel van Dijk (rector) en Silvia Kroon (conrector)
 

openbaar onderwijs

Het Zaanlands Lyceum is een openbare school.  Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving. Met de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting als stevige basis. Onze school is een mini-samenleving waar ruimte is voor ieders verhaal. De openbare school zondert zich niet af van de wereld, maar leert leerlingen zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met andere mensen en de omgeving.
 
Op het Zaanlands Lyceum zien we veel diversiteit in cultuur, achtergrond, religie, identiteit, interesse en seksuele geaardheid. Onze school is bij uitstek een moderne democratische oefenplaats, waarin we de dialoog aangaan en de rijke mix aan verschillen benutten om onze horizon te verbreden. 
 
 

WERKEN OP HET ZAANLANDS LYCEUM

Het Zaanlands Lyceum is een ontwikkelingsgerichte school. We stimuleren ontwikkeling binnen het personeel door scholing en samenwerking te organiseren. Onze vacatures staan op meesterbaan en in het menu vacatures.

STICHTING OVO ZAANSTAD

Het Zaanlands Lyceum maakt deel uit van de stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad (OVO). Deze stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur. Dit college formuleert de hoofdlijnen van beleid voor alle scholen van OVO Zaanstad. Meer informatie is te vinden op de website van OVO.

Koers OVO Zaanstad

kwaliteit

 Het Zaanlands Lyceum werkt mee aan het landelijke project Scholenopdekaart. Van een groot aantal vo-scholen in Nederland zijn cijfermatige gegevens, afkomstig van het ministerie van OCW, de onderwijsinspectie en de scholen zelf, volgens vastgestelde criteria verzameld en verwerkt. Het project geeft aldus informatie over onder meer het onderwijsbeleid, de resultaten, de kwaliteit (o.a. de tevredenheid van ouders en leerlingen) en de bedrijfsvoering van een school. 

jaarverslag            ouders

Speerpunt icoon Kennis

Kennis

Kennis geeft kracht en opent nieuwe deuren. In onze lessen krijg je een rijk aanbod van kennisvormen. Een uitdagende mix van kennen, kunnen en ervaren. Kennis zorgt ervoor dat je nieuwsgierig wordt en jezelf blijft ontwikkelen.

Speerpunt icoon Ambitie

Ambitie

Bij ons mag je de ambitie hebben om jezelf uit te dagen en je talent te laten zien. We streven naar lessen van hoge kwaliteit met ruimte voor ontwikkeling van cognitief, creatief en sportief talent.

Speerpunt icoon Ontmoeting

Ontmoeting

Voel je welkom op onze superdiverse school, waar we elkaar niet alleen respecteren, maar ook echt leren kennen. Ontmoet nieuwe vrienden en werelden bij de buitenschoolse activiteiten van bijvoorbeeld de theatergroep, debatvereniging, schoolkrant, het schrijversgilde, de moestuinclub, schaakclub en de feesten van de ZLV.