Onze school

Ons verhaal

modern en uitdagend onderwijs met een rijke historie

Het Zaanlands Lyceum is een openbare school voor havo, atheneum en gymnasium. Op onze school is volop ruimte voor ontwikkeling, op sociaal en intellectueel vlak. Kenmerkend voor de school is het open klimaat, de goede relatie tussen docenten en leerlingen en de nieuwsgierige leer- en leefsfeer.

Als stads lyceum staan we middenin de Zaanse samenleving. De rijke mix van achtergronden, normen, waarden en  identiteiten benutten we om onze gezamenlijke kennis van de wereld uit te breiden en  onze horizon te verbreden.

Kom je op onze school, dan valt het meteen op: iedereen is anders, doet anders, denkt anders. Een school waar niemand op elkaar lijkt, maar waar wel veel met elkaar wordt gedeeld. Een school waar je echt mag zijn wie je bent. 

 

nieuwe generatie

Wij leiden onze leerlingen op tot de nieuwe generatie wereldburgers. Ze zijn voorbereid om de complexe en steeds veranderende wereld te begrijpen en te omarmen, met de empathie en veerkracht die ze op school hebben ontwikkeld. Dat doen we vanuit een sterk collectief kader van normen en afspraken. 

nieuws

Missie

De sociale kloof binnen stedelijke culturen groeit. Het Zaanlands Lyceum wil hierin het verschil maken. In een open, tolerant en inclusief klimaat bieden we goed onderwijs, met hoge verwachtingen van alle leerlingen en gelijke kansen om te klimmen en uit te blinken.

We bieden niet alleen het beste onderwijs voor de beste leerlingen, we willen het beste voor alle leerlingen. Deze missie zit diepgeworteld in de historie van de school, met een rijkdom aan verhalen en prestaties waar we trots op zijn.

Historie

 

Visie

Het Zaanlands Lyceum biedt leerlingen modern, uitdagend, kwalitatief goed onderwijs dat past bij hun aanleg, competentie en ambitie. Verantwoordelijke leerlingen en betrokken medewerkers leren van en met elkaar en kunnen hun talenten ontwikkelen. 

Prometheus

symbool van kennis en ontwikkeling

Volgens de mythe uit de Klassieke Oudheid stal de Titaan Prometheus het vuur van de goden en bracht het naar de mensen. Hij leerde hen allerlei toepassingen. Ze gebruikten het niet alleen om zich te verwarmen en te koken, maar ook om te smeden, om klei te bakken en er aardewerk van te maken. Dankzij het vuur konden de mensen zich ontwikkelen. Prometheus is de weldoener van de mens, die hem voorzag van vuur, het symbool van de beschaving.

Tijdens de periode van de Verlichting werd Prometheus symbool voor de onafhankelijke, kritische geest, voor vooruitgang door wetenschap en techniek. Een passend symbool voor een openbare school voor gymnasium, atheneum en havo en juist ook nu een beeld dat leerlingen en medewerkers verbindt met de identiteit en kracht van hun school.

informatie

groep 7/8