Onderwijs

Ons onderwijs

van toetscultuur naar leercultuur

Op het Zaanlands Lyceum bewegen we van een cijfercultuur naar een formatieve leercultuur. Dit betekent dat we weinig cijfers geven, maar wel voortdurend samen met de leerlingen werken aan hun leervorderingen en zicht houden op de kennisontwikkeling.

 We zijn ons ervan bewust dat leerlingen met dezelfde cognitieve capaciteiten verschillende behoeftes hebben in het leren. In de formatieve leercultuur is aandacht en ruimte voor deze verschillen. We streven naar het collectief klimmen van een groep, door differentiatie en feedback in de les. 

 

kennisrijke lessen

Op het Zaanlands Lyceum reiken we nieuwe kennis aan en helpen we aanwezige kennis te gebruiken om te verwonderen, te onderzoeken en creatief te kunnen denken. We werken aan een kennisrijk curriculum: de lessen en de toetsing richten zich op een rijk aanbod aan kennisvormen, waarbij er balans is tussen kennen, kunnen en ervaren.

formatief handelen

Met formatief handelen leren leerlingen kritisch denken, reflecteren en leren van hun fouten. Formatief handelen is een onderdeel van goed lesgeven waarbij de docent zichzelf continu vragen stelt als: Waar staat de leerling nu?  Wat is een manier om het denken van de leerling zichtbaar te krijgen? Wat wil ik dat de leerling gaat beheersen en welke vervolgactie is nu nodig om te zorgen dat de leerling daar komt? We leren de leerlingen zichzelf ook deze vragen te stellen. Hierdoor creëren we kansen om het leerproces bij te sturen zodat alle leerlingen tot succeservaringen kunnen komen. 

toetsweken

Op het Zaanlands Lyceum werken we met vier toetsweken per jaar, waarin bijna elk vak een toets geeft. Dit kunnen ook praktische toetsen zijn zoals een practicum of presentatie. In de lesweken tussen de toetsweken staat het leren en het leerproces centraal. Op deze manier creëren we een duidelijk leer- en toetsritme voor de leerlingen en medewerkers.  

 

havo atheneum gymnasium