Ouders

communicatie

We houden ouders op de hoogte van ontwikkelingen in de school via e-mail en de Zaanlands VO app. In de Zaanlands app vinden ouders onder andere nieuwsberichten, de jaarkalender, contactgegevens, praktische informatie en antwoorden op meestgestelde vragen. Ook kunnen ouders hun kind absent melden of verlof aanvragen. De Zaanlands VO app is openbaar, iedereen kan de app bekijken door de VO app te downloaden in de app store. 
 

VO app Apple                          vo app android

magister

We gebruiken Magister als administratiesysteem. Ouders en leerlingen krijgen een eigen inlogcode om het rooster en cijfers te kunnen zien. Ook Magister is als app verkrijgbaar.
 

Contact

Bij de start van het schooljaar nodigen we ouders uit voor een kennismakingsavond met de mentor van de klas. In de loop van het jaar organiseren we twee keer een ouderspreekavond. Ouders tekenen zich in voor een 10-minutengesprek met een van de docenten. 
 
Wanneer u zorgen of vragen heeft, neemt u contact op met de mentor. Ook andere medewerkers staan u graag te woord bij vragen of klachten. In de Zaanlands VO app vindt u een overzicht van contactpersonen.  Wanneer er op school zorgen of vragen zijn, nemen we uiteraard contact op met ouders.
 

schoolgids

In de schoolgids vinden ouders alle informatie over de school, zoals financiën, lestijden, kwaliteitszorg en de inrichting van ons onderwijs. 
 
 

vrijwillige ouderbijdrage

Schoolboeken en digitale licenties zijn gratis voor leerlingen. Het Zaanlands Lyceum is eigenaar van de leermiddelen, de leerlingen hebben deze in bruikleen. Overige leermiddelen, zoals schriften, pennen, een rekenmachine en een laptop, moeten door ouders zelf worden aangeschaft.
 
We vragen ouders jaarlijks een bijdrage voor voorzieningen en activiteiten die niet door de overheid worden gesubsidieerd. Deze ouderbijdrage is niet verplicht. De middelen besteden wij onder andere aan excursies, culturele activiteiten, feesten en vieringen, activiteiten van de ZLV, gastlessen en workshops. Voor alle leerjaren bedraagt de ouderbijdrage € 150 per jaar. Dit bedrag is tot stand gekomen na instemming van de MR.

Meerdaagse reizen

In leerjaar 1, leerjaar 3, 4 havo en 5 vwo organiseren we meerdaagse reizen voor de leerlingen. Hiervoor vragen wij ouders een aanvullende bijdrage. Ook deze ouderbijdrage is vrijwillig. Alle leerlingen mogen mee op reis, ook als ouders de bijdrage niet hebben voldaan. Om de kosten voor de reisactiviteiten te kunnen dragen, maken we gebruik van een solidariteitsfonds. Als ouder kunt u een extra bijdrage overmaken om dit fonds te vullen.

laptops

We kiezen er bewust voor om de schermtijd voor leerlingen te beperken. Digitaal werken gebruiken we als ondersteuning van het leren, nooit als doel op zich.  Wel leren onze leerlingen in leerjaar 1 om te gaan met Microsoft 365, Teams en e-mail. Daarnaast maken ze kennis met de online leeromgeving bij veel vakken. Soms werken de leerlingen in de les met hun laptop, meestal thuis. De docent laat weten wanneer de laptop mee naar school moet.
 
We vragen ouders om een laptop voor de leerling aan te schaffen. Dat kan ook via een lease-constructie via school. We werken hiervoor samen met The Rent Company. Er is geen verplichting om laptops via school te kopen of te leasen. Een andere laptop die aan dezelfde systeemeisen voldoet, mag ook. Ouders ontvangen meer informatie bij inschrijving.
 
 

Tegemoetkoming schoolkosten

In het kader van het minimabeleid van de gemeente Zaanstad zijn er verschillende regelingen en tegemoetkomingen. U kunt een bijdrage aanvragen bij Stichting Leergeld, bijvoorbeeld om benodigheden als een laptop, schriften en een rekenmachine te financieren.

stichting leergeld

smartphones

Het Zaanlands Lyceum is grotendeels een telefoonvrije school. Leerlingen mogen hun telefoon alleen in de kluizengang en in de aula’s gebruiken. In de rest van het gebouw zien, horen en gebruiken we geen telefoons. De leerlingen bergen hun telefoon veilig op in hun kluis of tas en zetten de telefoon uit. Docenten kunnen de leerlingen vragen de telefoon mee naar de les te nemen voor educatieve doeleinden. Bij overtreding van de telefoonregels wordt de telefoon ingenomen. De leerlingen kan deze aan het einde van de lesdag ophalen bij de receptie. Bij herhaaldelijke overtreding volgen passende sancties.
Medewerkers vertonen zoals bij alle schoolregels voorbeeldgedrag. Dat betekent dat ook zij geen telefoon gebruiken in het gebouw en hem opbergen en uitzetten. Uitzonderingen zijn functioneel gebruik zoals het inloggen op Magister.

 

medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad (MR) is het officiële inspraakorgaan voor de school. De MR bestaat uit een oudergeleding, een leerlinggeleding en een personeelsgeleding.  Ouders leggen contact met de oudergeleding via OMR@zaanlands.nl. U vindt de notulen van de laatste MR-vergadering in de Zaanlands app in het menu Documenten. U kunt de notulen ook opvragen via het e-mailadres van de MR.
 

onze school