Leerlingloket

Het Leerlingloket staat voor alle activiteiten voor en door leerlingen, onder schooltijd en daarbuiten. Schoolreizen, feesten, uitjes, workshops, theatervoorstellingen en alle clubs voor leerlingen zoals de ZLV, GSA, debatvereniging en de moestuinclub. Je vindt ze allemaal op een rij in dit overzicht.

De coördinator van het Leerlingloket is Bas Hageman. Leerlingen vinden hem in het Leerlingloket naast de lift op de eerste verdieping, via Teams of b.hageman@zaanlands.nl. 

Meer weten?

Nieuws    Instagram 

Schoolkrant Prometheus

De redactie van Prometheus bestaat uit leerlingen met schrijf-, teken- en ontwerptalent. De redactie brainstormt weklijks over onderwerpen uit de school en maatschappij, ze schrijven stukken, geven elkaar feedback en ontwerpen beeld en lay-out dat de inhoud nog sterker maakt. Op de redactiemiddagen wordt hard gewerkt, maar ook veel gelachen. Vlak voor een deadline wordt er pizza besteld en gewerkt tot de nieuwe schoolkrant naar de drukker kan.

Zaanlands kledinglijn

De Zaanlands polo's, T-shirts, sweaters en hoodies worden steeds populairder. Niet alleen leerlingen, ook docenten en oud-leerlingen zien we er steeds vaker in lopen. De kleding is te koop in verschillende maten bij het Leerlingloket. Ook ouders en oud-leerlingen kunnen kleding bestellen door contact op te nemen met Bas Hageman via b.hageman@zaanlands.nl. Een polo of T-shirt kost 5 euro. Een sweater of hoodie kost 15 euro.

ZLV

De Zaanlands Lyceum Vereniging bestaat al sinds 1905. Opgericht door een tweedeklasser die zich verveelde op school en vond dat leerlingen meer met elkaar en met de school in verbinding moesten komen.  De ZLV is nu nog steeds een vereniging met leerlingen uit verschillende leerjaren met hetzelfde doel als in 1905.  Ze organiseren schoolfeesten, filmavonden, toernooien en sport & spel in de pauzes.  

Debatgenootschap Phaedrus

ZDG Phaedrus is ons levendige debatgenootschap. Leerlingen leren debatteren, trainen voor debattoernooien en ze organiseren jaarlijks het Open Zaans Debattoernooi waar ook andere scholen in de Zaanstreek aan meedoen.

Theatergroep 

Theatergroep Zaanlands bestaat ieder jaar uit een wisselende groep leerlingen die een theaterstuk opvoeren. In 2024 brengt de theatergroep het stuk Robin Hood op de planken. Er zijn kleine en grote rollen, voor ervaren en beginnende acteurs. Theatergroep Zaanlands maakt deel uit van het Talententraject Shine van Theatermijn. De leerlingen worden begeleid en getraind door bevoegde toneeldocenten van Theatermijn. 

GSA

GSA staat voor Gender & Sexuality Alliance. Onze GSA is de grootste in Nederland en daar zijn we trots op. De GSA bestaat uit een groep leerlingen en docenten die ervoor zorgen dat onze school veilig is voor iedereen. De GSA is er voor iedereen die iets kwijt wil over seksuele- en genderdiversiteit. Het is een ondersteunende groep die een vertrouwelijke sfeer creëert voor leerlingen die nadenken over hun seksuele identiteit en een eventuele coming-out. 
 

De GSA wil de bespreekbaarheid, acceptatie en zichtbaarheid van seksuele- en genderdiversiteit vergroten door het geven van voorlichtingen in de klas, de organisatie van Paarse Vrijdag en andere acties in de school. Daarnaast stimuleert de GSA de leerlingen om buiten de GSA te praten over hun geaardheid en gevoelens en hier voor uit te komen. De GSA komt elke woensdag bij elkaar in de grote pauze, in de Rode Zaal. De begeleider is Bas Hageman.

Moestuinclub

De nieuwste leerlingclub op het Zaanlands Lyceum is de moestuinclub met als motto: tegels eruit, aarde erin. De tuin naast de biologielokalen verliest steeds meer tegels en krijgt er veel groen en lekkere producten voor terug. De moestuinclub wordt aangestuurd door docenten biologie en komt elke dinsdagmiddag bij elkaar om de handen uit de mouwen te steken. We verzorgen natuurlijk ook de kippen!

Schoolreizen

Naast eendaagse excursies in iedere klas gaan onze leerlingen een aantal keer op een meerdaagse reis. In het eerste leerjaar gaat de klas samen op brugklaskamp om elkaar bij de start van hun Zaanlandscarrière goed te leren kennen. In leerjaar 3 gaan de leerlingen drie dagen naar het Rurhgebied in Duitsland of de Belgische Ardennen voor een actief survivalkamp. In 4 havo of 5 vwo staan de stedenreizen op het programma. Het aanbod wisselt per jaar. Voor het gymnasium is Rome vaste prik, voor havo en atheneum is er keuze uit bijvoorbeeld Edinburgh, Berlijn, München, Normandië of Praag.

Leerlingenstatuut

De rechten en plichten van leerlingen zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut. Dit statuut wordt jaarlijks vastgesteld in de MR.

Leerlinginspraak

Op het Zaanlands Lyceum doet de stem van leerlingen ertoe. We zijn niet alleen nieuwsgierig naar wat onze leerlingen bezighoudt, we betrekken de leerlingen actief bij de koers en besluiten op hun school. Jaarlijks organiseren we klankbordgroepen per leerjaar om over actuele Zaanlands-thema's te praten. Ook heeft de school een Leerlingenraad, die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de schoolleiding over thema's die spelen onder leerlingen. Tot slot zijn de leerlingen vertegenwoordigd in het officiële inspraakorgaan van de school: de Medezeggenschapsraad (MR).

brugklasverhalen