Vertrouwenspersoon

intern contactpersoon

Bij klachten op het gebied van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld of discriminatie kan een leerling en/of zijn ouder contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon. Zij bieden een luisterend oor en geven advies. De interne vertrouwenspersonen zijn Petra Kalter en Mirjana van Zeijderveld. Zij zijn bereikbaar via hun e-mailadressen p.kalter@zaanlands.nl en m.vanzeijderveld@zaanlands.nl.