Begeleiding 

Mentor

Elke klas heeft een klassenmentor. Deze is voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt. Zijn hoofdtaak is zorgen voor het welbevinden van zijn leerlingen. Hij bewaakt de goede (werk)sfeer, volgt de vorderingen van zijn leerlingen en bespreekt individuele problemen. Ook organiseert hij verschillende activiteiten met zijn klas. 

tutor

Leerlingen die voor een vak bijles nodig hebben, kunnen gebruik maken van een tutor. Een tutor is een leerling uit de bovenbouw. De tutoren worden jaarlijks door ons getraind op school. Voor deze begeleiding kan een vergoeding worden gevraagd.

huiswerkklas

In de huiswerkklas na schooltijd kunnen leerlingen uit de onderbouw rustig en zonder afleiding huiswerk maken onder begeleiding van geselecteerde bovenbouwleerlingen. Ook kunnen leerlingen hulp krijgen bij plannen, overhoren en vakgerichte vragen. De huiswerkklas is geen bijles, de leerlingen gaan zoveel mogelijk zelfstandig aan het werk. Voor deze begeleiding kan een vergoeding worden gevraagd.
 

vakhulp

Voor de onderbouw zijn er dagelijks begeleidingsuren na schooltijd per vak. Leerlingen kunnen daar zonder aanmelding naar toe om hun vragen te stellen.

Leren leren

Leerlingen in de onderbouw krijgen tijdens de mentor- en vaklessen hulp en tips bij huiswerkaanpak, samenvatten, leren en onthouden. 

Kenniscentrum passend onderwijs

Ondersteuningsprofiel

Naast de basisbegeleiding heeft het Zaanlands Lyceum extra ondersteuning op schooleigen thema’s. Beide vormen van ondersteuning staan beschreven in het ondersteuningsprofiel. 

TRAJECTGROEP

In de Trajectgroep worden leerlingen opgevangen die een specifieke onderwijsbehoefte hebben. Op het Zaanlands Lyceum zijn dit vaak leerlingen met een aan autisme verwante stoornis. De leerlingen van de Trajectgroep worden begeleid door de schoolpsycholoog en een pedagoog. Voor elke leerling wordt een ontwikkelplan geschreven en worden afspraken gemaakt met de leerling en zijn ouders. De Trajectgroep is geen aparte klas.

Naast de opvang en begeleiding van leerlingen is de Trajectgroep ook bedoeld als expertisecentrum voor docenten en ouders.

COÖRDINATOR ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING (COB)

De coördinator O&B van het Zaanlands Lyceum is Mariëlle Bronzwaer. Zij coördineert de zorg binnen het Zaanlands Lyceum en onderhoudt de contacten met de externe zorgverleners.  Zij is bereikbaar via 075-6170055 of m.bronzwaer@zaanlands.nl.

Counselors

Het Zaanlands Lyceum beschikt over drie counselors bij wie leerlingen terecht kunnen als zij te maken hebben met vraagstukken in de persoonlijke sfeer, voor zover deze niet bespreekbaar zijn met de mentor. 

faalangstreductie training

Voor leerlingen die een hoge mate van spanning ervaren bij het maken van toetsen bestaat de mogelijkheid een faalangstreductietraining te volgen. De beslissing of een leerling hiervoor in aanmerking komt, wordt genomen door het docententeam.

Dyslexie

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een dyslexiepas waarop de faciliteiten staan waar zij recht op hebben. De dyslexiecoördinator beoordeelt aan de hand van de verklaring tot welke categorie de leerling behoort. Meer uitleg hierover staat in het dyslexiebeleid.
Het Zaanlands Lyceum test niet standaard alle leerlingen op dyslexie, alleen de leerlingen van wie het vermoeden bestaat dat zij dyslectisch zijn. Bij deze leerlingen voert de dyslexiecoördinator een voortest uit. Aan de hand hiervan wordt bepaald of de leerling verder getest gaat worden bij een externe instantie.

svz

Het Zaanlands Lyceum is aangesloten bij het Samenwerkingsverband VO Zaanstreek (SVZ). In dit samenwerkingsverband werken de scholen nauw samen aan een goede structuur voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Het SVZ heeft een aantal onderwijsvoorzieningen voor leerlingen die specifieke begeleiding nodig hebben, die de reguliere school niet kan bieden. Die voorzieningen zijn ondergebracht in het orthopedagogisch didactisch centrum Saenstroom (OPDC).

Ouder- en jeugdsteunpunt

Ouders en jongeren die vragen hebben over passend onderwijs, advies willen of willen praten met iemand die meedenkt, kunnen terecht bij de school of bij het ouder- en jeugdsteunpunt. Ieder samenwerkingsverband heeft een ouder- en jeugdsteunpunt. Het is er om ouders en jongeren te helpen en werkt onafhankelijk.

Informatie over passend onderwijs in het voortgezet onderwijs in onze regio en informatie over het ouder- en jeugdsteunpunt is te vinden op de website van het Samenwerkingsverband VO Zaanstreek.
 

onze school