Opleidingen​

HAVO

De havo-opleiding duurt 5 jaar. We bereiden onze havisten voor op een vervolgopleiding in het hbo, het hoger beroepsonderwijs. 

In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen uit een rijk vakkenaanbod in de profielen met enkele praktijkgerichte vakken als NLT en BSM. In 5 havo maken de leerlingen hun profielwerkstuk in teams volgens de Scrum-methode, een goede voorbereiding op het hbo.

INSTROOM 2 HAVO 

In 2 havo maken we ruimte voor leerlingen die opstromen vanuit leerjaar 1 vmbo-t. We maken hierover afspraken met de vmbo-scholen in de Zaanstreek. In april organiseren we een informatieavond voor instromers en hun ouders. De overstap wordt geregeld door de school van herkomst. Meer informatie over deze overstap gaat via Kim van der Meer, afdelingsleider onderbouw, k.vandermeer@zaanlands.nl. 

INSTROOM 4 HAVO

In 4 havo maken we ruimte voor leerlingen die na het halen van hun vmbo-t diploma willen doorstromen naar de havo. Meer informatie gaat via Dick Schallig, afdelingsleider havo, d.schallig@zaanlands.nl. 

 

VWO: ATHENEUM EN GYMNASIUM

Atheneum en gymnasium vallen beide onder het vwo, het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het vwo duurt 6 jaar en het diploma geeft toegang tot de universiteit. In de eerste en tweede klas kunnen leerlingen gemakkelijk overstappen van atheneum naar gymnasium en andersom.

Leerlingen  volgen vanaf de eerste klas vwo-onderwijs, of stromen in na de brugklas havo/vwo. Ook bieden we kansen aan 2 havo-leerlingen om door te stromen naar 3 vwo, zij volgen een opstroomprogramma in klas 2. Daarnaast kunnen leerlingen met een havo-diploma instromen in 5 vwo. 

Op het vwo bieden we leerlingen die meer aankunnen diverse uitdagingen zoals het vak physics in de bètaplusstroom, Fast Lane English, wiskunde D en Trajecten op Maat om bij een vak te versnellen of te verdiepen.

talent

GYMNASIUM

Het Zaanlands Lyceum heeft al sinds 1920 een bloeiende gymnasiumafdeling.  Ongeveer 20% van onze leerlingen zit op het gymnasium. Het gymnasium is een geschikte opleiding voor intelligente leerlingen met een brede belangstelling. Leerlingen die het leuk vinden om nieuwe dingen te leren en hun hersens flink aan het werk te zetten, zitten bij ons op hun plek.