srcset=

Annabelle Onrust

mentor 2 havo

Mevrouw Onrust is docent Nederlands en mentor van klas H2c. Ook houdt zij zich bezig met het leesonderwijs op het Zaanlands Lyceum en begeleidt zij leerlingen als leescoach. Ze vertelt:

"Tijdens de pauzes stroomt een stoet vrolijke leerlingen als een bont gezelschap van de statige trappen van de school. Ieder op weg naar zijn of haar plekje om samen te zijn met vrienden. Een prachtig gezicht! Tijdens de lessen wordt er geleerd, nagedacht en samengewerkt. We leggen de lat hoog en dagen leerlingen uit om zichzelf te ontwikkelen. Ongeacht het niveau. 

De toetsweken bieden houvast en structuur. Voor de leerlingen, maar ook voor de docenten. De leerling weet aan het begin van het jaar al wat hij/zij kan verwachten en tegelijkertijd geeft het ons als docenten de ruimte om goed te reflecteren op, en vooruit te kijken naar ons onderwijsprogramma. 

Natuurlijk hebben sommige leerlingen meer ondersteuning nodig dan andere. Dat weten we echt wel. Ik zie veel betrokken collega's die hun leerlingen stimuleren om steeds zelfstandiger te worden, zonder ze in het diepe te gooien. Als mentor heb je hier een belangrijke rol. 

Als leerlingen dan trots vertellen wat zij bereikt hebben, kan mijn dag niet meer stuk!