Chemie op het lab

Gepubliceerd op 09 januari 2024

6 vwo naar het sciencepark

Scheikundedag 6 vwo

Vandaag waren 90 scheikundeleerlingen uit 6 vwo op bezoek in het Science Park in Amsterdam. Dit is de campus waar de UvA en de VU alle bètastudies hebben samengebracht, een plek waar je je ogen uitkijkt. 

Na de lessen op school over organische synthese, waar het maken van medicijnen onder valt, en analytische chemie, is het voor onze leerlingen natuurlijk een érg mooie ervaring om zelf een stof te maken in een laboratorium. De leerlingen hebben in groepjes middels organische synthese de stof acetylsalicylzuur gemaakt, in de volksmond beter bekend als de pijnstiller aspirine.

Elk groepje kreeg zijn eigen zuurkast, wat nog een hele opgave is met 90 leerlingen.  Gelukkig draait de Amsterdamse bètacampus daar de hand niet voor om. Leerlingen werkten met spannende stoffen en prachtige instrumenten die je alleen als student Scheikunde of Farmacie hanteert. Na samenvoegen werd er verwarmd, verliep de gewenste reactie en konden de leerlingen redelijk zuiver aspirine tevoorschijn toveren. Het is altijd een klein wonder dat uit kleurloze heldere vloeistoffen een wit poeder met een pijnstillende werking kan ontstaan!

Het verkregen product is middels de vrij krachtige zuiveringstechniek van herkristallisatie opgezuiverd om het rendement te optimaliseren. Dit rendement hebben de leerlingen zelf bepaald en uitgerekend. Ook is er middels smeltpuntbepaling bekeken of er écht aspirine is gevormd en niet zomaar een wit poedertje. De begeleiders van de universiteit waren onder de indruk van het werktempo van onze leerlingen en het verkregen resultaat. Elk groepje heeft toch wel enkele grammen aspirine weten te produceren én ook nog eens van vrij hoge zuiverheid. Een hele prestatie en een goed startpunt voor de praktische opdracht die de leerlingen, in het verlengde van deze scheikundedag, gaan uitvoeren op school.

Naast de leuke synthese en analyse, hebben de leerlingen deze dag ervaren hoe het is om op de universiteit rond te lopen en écht op een scheikundig lab te staan. Toch iets wat je op een open dag niet helemaal ervaart. Leerlingen raakten ook in gesprek met de studenten die waren ingezet als extra begeleiding voor de leerlingen. Mooie gesprekken over de soms moeilijke studiekeuze werden gevoerd en ervaringen uitgewisseld.

Deze scheikundedag van 6 vwo geldt wat ons betreft als de start van een nieuwe traditie. Gelukkig geldt dit ook voor de leerlingen. De meeste leerlingen waren erg enthousiast over de dag zelf en welke inzichten het ze heeft opgeleverd. Door verwondering en beleving gebeurt er een hoop in 1 dag!

Verslag van de docenten scheikunde 6 vwo: Basilia Pires, Johanneke Stegink en Roy Wiersma