Ontruiming

Gepubliceerd op 14 maart 2024

update ontruiming school

Bericht naar ouders en leerlingen

Op woensdag 13 maart is er kwik vrijgekomen in een van de leslokalen, lokaal O102. Kwik is een vloeibaar metaal. Het is een giftige stof en kan gezondheidsklachten veroorzaken. Het is belangrijk dat je gemorst kwik goed opruimt, zodat er geen druppels achterblijven. Om deze reden is donderdag 14 maart na overleg met de brandweer en GGD besloten het Zaanlands Lyceum te sluiten totdat een gespecialiseerd bedrijf de school volledig gereinigd en gecontroleerd heeft.

Wat is er gebeurd
Op 13 maart is er aan het einde van een les science kwik vrijgekomen. Het kwik zat in een afgesloten potje, maar bij het optillen van het potje is een ring losgeschoten en is deze stof vrijgekomen. Het lokaal is direct geventileerd en zoveel mogelijk schoongemaakt.

Vandaag, donderdag 14 maart, hebben wij in overleg met de brandweer en de GGD alsnog besloten de hele school tijdelijk te sluiten.

De GGD adviseert om het vrijgekomen kwik goed op te ruimen en daarna te controleren (door middel van metingen) of het weer veilig is de school te openen. Dit advies volgen wij uiteraard op. Een gespecialiseerd bedrijf gaat de kwikrestanten opruimen en deze metingen verrichten.

School dicht 15 tot en met 22 maart
Vrijdag 15 maart start het bedrijf met het opsporen en verwijderen van de kwikrestanten. Omdat wij hierin uiteraard geen enkel risico willen nemen, hebben wij met het bedrijf afgesproken dat zij de gehele school gaan reinigen. Dat betekent dat zij een aantal dagen nodig hebben en dat de school tot en met vrijdag 22 maart gesloten is. Mochten we de school of delen ervan eerder kunnen gebruiken, wordt u hierover geïnformeerd.

Het onderwijs komende week
We verzoeken de leerlingen om vrijdag 15 maart thuis verder te werken aan hun vakken volgens de studieplanners en huiswerk dat is opgegeven. Vanaf maandag zullen er tijdelijk online lessen worden gegeven. Hierover geven we morgen verdere informatie. We vragen leerlingen om berichtgeving van docenten via Teams in de gaten te houden.


Kwik en gezondheidsklachten
Wij hebben de GGD gevraagd naar de gezondheidsrisico’s. Na het vrijkomen van kwik kan de lucht binnenshuis veel kwik bevatten. Meestal zijn de concentraties echter niet zo hoog dat ze aanleiding geven tot acute gezondheidsklachten. Een hoge blootstelling, bijvoorbeeld blootstelling gedurende meerdere uren bij het verwarmen van kwik in een niet of slecht geventileerde ruimte, kan leiden tot acute effecten aan de longen met daarbij een griepachtig beeld. Daarvan was hier echter geen sprake. Door de genomen maatregelen verwacht de GGD geen acute gezondheidsklachten.

Vragen
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u het meest eenvoudig bij ons terecht via administratie@zaanlands.nl. Heeft u vragen over gezondheid, dan kunt u contact opnemen met de GGD via telefoonnummer: 0900-2545454.

Tot slot
Het spijt ons enorm dat dit heeft kunnen gebeuren en wij dragen uiteraard zorg voor een grondige reiniging en daarmee een veilige omgeving om te leren en te leven. Wij realiseren ons dat een dergelijke onderbreking van het leerproces niet wenselijk is. We stellen morgen een gedegen plan op om het leerproces zo goed mogelijk vorm te geven voor de komende week. De leerlingen worden op de hoogte gehouden via Teams en ouders/verzorgers via e-mail.

Met vriendelijke groet,

Michiel van Dijk
Rector