Update ontruiming

Gepubliceerd op 15 maart 2024

nieuws voor leerlingen en ouders

Update ontruiming na kwik-incident

Gisteren hebben we de school tijdelijk moeten sluiten vanwege vrijgekomen kwik in een lokaal. Gemorst kwik moet goed opgeruimd worden omdat langdurige blootstelling aan giftige kwikdampen schadelijk is voor de gezondheid. Het opruimen van de kwikballetjes doet een gespecialiseerd bedrijf. Uit voorzorg wordt de hele school gereinigd en doorgemeten en dat gaat een paar dagen duren. Er zijn geen acute gezondheidsrisico's voor leerlingen en medewerkers. 

Vandaag is het schoonmaakbedrijf begonnen met reinigen van de school, het gaat heel goed en voorspoedig. Misschien gaat de school zelfs eerder open. Vanmiddag konden leerlingen hun schoolspullen ophalen uit hun kluisje, de kluizengang is schoon en veilig. We spraken veel leerlingen en sommigen maakten nog even een foto van de prachtige kersenbloesem op het plein. 

Maandag is er weer een ophaalmoment, van 15.00 tot 16.00 uur zijn onze leerlingen welkom op het schoolplein en in de kluizengang om spullen uit de kluisjes te halen. Overdag zien we elkaar online. 

Dit bericht is vandaag verstuurd naar ouders:

 

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij geven we u een update van de stand van zaken en de afspraken die zijn gemaakt voor komende week.

Contact met leerlingen
Vandaag waren er online bijeenkomsten via Teams per leerjaar. De afdelingsleiders, leerjaarbegeleiders en mentoren hebben de leerlingen te woord gestaan en vragen beantwoord. Het waren prettige bijeenkomsten waarin leerlingen hun vragen en zorgen hebben kunnen delen. Ook zijn ze bijgepraat over de online lessen volgende week en de aankomende toetsweek. Leerlingen die nog vragen hebben, kunnen deze stellen via Teams door een bericht te sturen naar een docent, mentor of leerjaarbegeleider. Ze kunnen de vragen ook stellen in het leerjaar-team. Indien nodig bellen we de leerling.

De schoonmaakklus
Het schoonmaakbedrijf is vanmorgen voortvarend aan de slag gegaan en tot nu toe verloopt de reinigingsklus voorspoedig. Uit de berichten van het bedrijf kunnen we de voorzichtige hoop afleiden dat de school, of delen van de school, eerder open kunnen dan gepland. Misschien al donderdag of vrijdag. We houden leerlingen en ouders daar uiteraard van op de hoogte.

Informatie vanuit de GGD
Bij de GGD komen vragen binnen van ouders over mogelijke kwikresten die leerlingen via schoenen of tassen mee naar huis hebben genomen. De inschatting van de GGD is dat er geen grote hoeveelheden kwik terecht zijn gekomen in de thuisomgeving, maar het is niet uitgesloten dat er wat kwikdeeltjes zijn meegenomen met voorwerpen. De belangrijkste maatregel is dat alle voorwerpen die mogelijk in contact zijn gekomen met kwik, in een afgesloten zak worden ingeleverd als chemisch afval. Goed ventileren thuis is ook belangrijk. Dit geldt voor leerlingen die in het betreffende lokaal, O102, zijn geweest. Voor de andere leerlingen geldt deze maatregel niet.

Communicatie
Een veel gestelde vraag is waarom we gisteravond pas hebben gecommuniceerd over de schoolsluiting van een week. Dat heeft te maken met de protocollen van de brandweer, GGD en de zorgvuldige inspectie van het gebouw die gistermiddag na de ontruiming plaatsvond en de afwegingen die er gemaakt moesten worden wat betreft de reiniging. Pas aan het eind van de middag is besloten om uit voorzorg de gehele school te reinigen.
De GGD gaat zorgvuldig te werk in het afstemmen van de juiste communicatie. Omdat zorgvuldigheid boven snelheid gaat, hebben wij hun berichtgeving pas laat op de dag ontvangen. Hierdoor konden wij dus ook pas later op de dag communiceren.

Onderzoek naar het incident
Veel vragen gaan ook over het incident zelf, hoe dit heeft kunnen gebeuren en welke maatregelen school treft om dit te voorkomen in de toekomst. Uiteraard onderzoeken we intern wat er precies is gebeurd en nemen we na dat onderzoek passende maatregelen. We hebben dit proces ook met de brandweer besproken en kijken hierin kritisch naar ons eigen handelen, om een dergelijke gang van zaken in de toekomst te voorkomen.

Boeken ophalen uit het kluisje
Vanmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur konden leerlingen hun spullen ophalen uit hun kluisje. Lukte dat vanmiddag niet, dan zijn ze maandag tussen 15.00 en 16.00 uur weer welkom. Het is veilig voor de leerlingen om de kluizengang te betreden. Dit is in overleg met het schoonmaakbedrijf geregeld. De schoolleiding is aanwezig om leerlingen te woord te staan. Ook fietsen die op het plein staan kunnen dan worden opgehaald.

Online lessen vanaf maandag 18 maart
Maandag starten de online lessen volgens het lesrooster. De lessen vinden plaats via Teams. Leerlingen vinden de online les in het team van het betreffende vak. Alle lessen gaan door. Van leerlingen wordt actieve deelname verwacht in elke les. Leerlingen zonder laptop melden dit tijdig aan de leerjaarbegeleider, er wordt op maat gekeken naar een oplossing en we lenen daar waar nodig laptops uit.

Voorbereiding toetsweek 3
De toetsweek gaat door. Dit is besproken met de leerlingen in de online bijeenkomsten. We hebben goed geluisterd naar de zorgen van de leerlingen. Er is een groep die om uitstel vraagt, maar het merendeel ziet juist een verschuiving niet zitten, ook omdat ze zich al aan het voorbereiden zijn. De docenten gaan de komende week hier ook met de leerlingen over in gesprek om de voorbereiding op de toetsen zo ontspannen mogelijk te laten verlopen.

Vragen van ouders
De schoolleiding beantwoordt de vragen van ouders die binnenkomen. Helaas lukt het niet om deze vandaag allemaal te beantwoorden, daar gaan we maandag mee verder. U kunt uw vragen nog steeds stellen via administratie@zaanlands.nl. Vragen over gezondheid kunt u stellen aan de GGD via telefoonnummer 0900-2545454.

Met vriendelijke groeten,

Michiel van Dijk en Silvia Kroon
directie Zaanlands Lyceum